Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Arteriální hypertenze - vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak neboli arteriální hypertenze je velmi časné onemocnění, jehož výskyt přibývá s věkem a v moderní vyspělé západní populaci se stává velkým problémem.
Fyziologicky, tj. normálně se krevní tlak zvyšuje s věkem. Rovněž během dne, v závislosti na denní aktivitě, cvičení, bdění, spaní se aktuálně mění a kolísá. Jsou určitá přelomová období v životě člověka, kdy kdy se krevní tlak může výrazně změnit, např. v pubertě, u žen v těhotenstní, v klimakteriu, při dramatické změně hmotnosti.
Bylo publikováno dávno známé zjištění, v němž se praví, že polovina lidí, kteří mají hypertenzi o svém vysokém tlaku ví, z těchto lidí pouze polovina si hypertenzi léčí a z nich opět polovina má hypertenzi léčenou dobře. To znamená že z tisíce hypertoniků jen 125 je léčeno úspěšně.
Vysoký krevní tlak v počátku, a někdy po mnoho let nepůsobí žádné potíže. Pacientům se někdy zdá zbytečné, že jsou nuceni užívat léky, na něž navíc doplácejí nemalé peníze, aby byla léčena choroba, která jednak není vidět a jednak vůbec nebolí. Jsou nabádáni k pravidelnému užívání léků, u nichž někdy cítí nežádoucí účinky.
95% pacientů s hypertenzí má takzvanou esenciální, mnoha faktory ovlivněnou hypertenzi ( geneticky, nadváha, stress, dlouhodobý nesprávný životní styl). 5% pacientů má takzvanou sekundární hypertenzi, která je podmíněna některou vzácnou, byť specifickou příčinou( hormonální porucha, zúžení ledvinné tepny, onemocnění ledvin nebo aorty.)

Co je dobré si uvědomit?

Určit diagnosu hypertenze je snadné.
Léčba hypertenze je často snadná, v komplikovaných případech si léčba vyžádá trpělivost lékaře i pacienta, než se podaří najít správnou kombinaci léků, která konkrétnímu pacientovi vyhovuje.
Žít s následky hypertenze je naopak velmi nesnadné.

Jaké mohou být následky neléčené hypertenze?

Co pro sebe může hypertonik udělat?

Co pro vás může udělat lékař?

  1. Kontrolovat Vám krevní tlak kalibrovaným přístrojem.
     
  2. Naordinovat antihypertenziva (léky na snížení krevního tlaku), a najít správnou kombinaci, která vám bude vyhovovat.
     
  3. Holterovsky monitorovat krevní tlak v domácím prostředí. -pokud je to potřeba. Více o vyšetření v sekci vyšetření- monitorování krevního tlaku. Získaná měření vyhodnotíme na počítači. Výhodou tohoto je mimo jiné odhalení zvýšení krevního tlaku na konci dávkovacího období. Potom lze upravit dobu dávkování léků tak, aby působení tablet pokrývalo celých 24 hodin.
     

Jak správně měřit krevní tlak?

Dnes existují převážně automatické přístroje. Manžeta se nasazuje napaži. Manžeta na zápěstí není vhodná. Obvykle vystačí standartně veliká manžeta, u silných paží je lépe měřit širokou manžetou. Hodnota krevního tlaku sestává ze dvou hodnot. První hodnota( vyšší) je systolický krevní tlak a druhá hodnota ( nižší) je diastolický krevní tlak. Obvykle se změří i srdeční frekvence, tj. počet srdečních stahů za jednu minutu. Je dobré používat kalibrovaný přístroj nebo srovnat měření domácího přístroje s přístrojem v ordinaci lékaře.