Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Čeká Vás koronarografie, srdeční katetrizace?

1. přístup z radiální tepny
2. z femorální tepny
3. zavedení katetru k srdci

Koronarografie (přesně selektivní koronarografie neboli SKG, angiografie) je invazivní vyšetření věnčitých neboli koronárních tepen. Tenkým katetrem zavedeným k ústí koronární tepny u srdce je vstříknuta kontrastní látka, která zobrazí její průběh. Kontrastní látka je viditelná na speciálním rentgenu (angiolince) a umožní lékaři zhodnotit nález na srdečních tepnách a vyvodit z toho závěr a rozhodnout o dalším postupu.

Mohou nastat dvě situace. Buď jste objednán k výkonu na dopoledne, potom budete přijati na kardiologické oddělení den předem do 14 hodin, abyste mohli být na výkon připraveni nebo jste objednán do odpoledního programu a potom je dostačující přijít týž den ráno nalačno do 8 hodin. Přijetí do Masarykovy nemocnice se děje přes CENTRÁLNÍ PŘÍJEM v atriu nemocnice, potom se dostavíte na standardní kardiologické oddělení v přízemí budovy A.

Jak se vyšetření provádí?

Existují dva možné přístupy k srdci.

  1. femorální (stehenní) tepnou v třísle, kdy se po vyholení třísla, desinfekci a lokálním umrtvení kůže vpichem do tepny zavede katetr přes aortu k srdci. Kromě injekce znecitlivující látky do třísla je vyšetření nebolestivé.

  2. tepnou na předloktí pravé horní končetiny, výjimečně tepnou přístupnou v oblasti loktení jamky neboještě výše na paži.

Pokud bude provedeno vyšetření věnčitých tepen tedy selektivní koronarografie, pak katétr bude zaveden postupně do ústí levé a pravé věnčité tepny, do nichž pak bude vstřikována kontrastní látka s cílem jejich zobrazení pomocí speciálního rentgenového přístroje (angiolinky). Tento přístroj bude během vyšetření kolem Vás jezdit do různých poloh, aby tepny mohly být zobrazeny z různých úhlů. Cílem tohoto vyšetření je precizní posouzení přítomnosti, počtu i umístění zúžení (popřípadě i uzávěrů) věnčitých tepen a stanovení dalšího postupu.
Pokud se během výkonu provede i tzv. ventrikulografie nebo aortografie, pak je malé množství kontrastní látky vpraveno přímo do dutiny levé srdeční komory nebo aorty. Zobrazí se její kontury. Pacient může cítit horko na hrudi a v dolní polovině trupu, které rychle odezní.

Po vyšetření mohou nastat 3 situace:

  1. Angioplastika Nález na Vašich věnčitých tepnách je vhodný ihned k léčebnému zákroku a bude Vám provedena angioplastika: (PCI -perkutánn koronární intervence). To je zákrok, při němž se po vodiči ze stejného přístupu, jako byla provedena koronarografie zavede do postiženého místa v koronární- věnčité tepně balonek a potom stent (trubičku), která roztáhne postižené místo a obnoví průtok krve tepnou.
     
  2. Nález není vhodný k žádnému zákroku. Buď jsou tepny zdravé nebo vhodné ke konzervativní léčbě.
     
  3. Nález je vhodný k operaci - aortokoronárnímu bapassu a výsledky Vašeho vyšetření budou prezentovány na semináři chirurgům, kteří rozhodnou o načasování operace a rozsahu operace.