Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Čeká vás operace srdce?

Lékaři vám řekli, že jste indikovaní k operaci srdce.

Jak s takovou informací pracovat, na co se ptát a jak se připravit?
Cílem této kapitoly je seznámit vás se vším, co vás čeká, abyste se mohli dobře orientovat.

Operace srdce je radikální zákrok, který schválilo konsilium několika lékařů, kteří velmi pečlivě prozkoumali vaši zdravotní dokumentaci, výsledky všech vyšetření, která jste absolvovali a společným rozhodnutím dospěli k názoru, že tento postup je nejlepším řešením.

Pro vás je to často dramatická informace, v životě přelomová a je normální, že ji provází řada otázek.

Pacienti z našeho regionu se nejčastěji dostanou k operaci srdce na některé pracoviště v Praze. Kardiochirurgické kliniky jsou v nemocnici Na Homolce, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, IKEM, I. všeobecná fakultní nemocnice.

Co se dá na srdci operovat?


1. aortokoronární bypass

(čti bajpas)

Operativní přemostění (objížďka-bypass) zúženého místa srdeční tepny. K to mu slouží nejčastěji vlastní žíly z dolních končetin, tepny z předloktí nebo prsní tepny. K bypassu jsou pacienti indikováni, pokud konzervativní způsob nebo angioplastika (stent) jsou pro vás méně vhodné nebo nemožné. K rozhodnutí kolik bapassů bude voperováno a jak brzo se operace provede se dospěje na základě nálezu na koronarografii a podle vašich potíží.

2. operace srdeční chlopně.

V srdci má člověk 4 chlopně. Aortální,mitrální, trikuspidální a pulmonální. Jejich funkcí je regulovat směr toku krve srdcem a následně celým tělem. První dvě chlopně se operují nejčastěji, a to tehdy, pokud je jejich funkce výrazným způsobem narušena. Buď jsou zúžené (stenotické, mají stenosu) nebo nedomykavé (insuficientní, mají insuficienci). Pokud jsou stenotické, krev přes ně proudí s větší rychlostí a v omezeném množství, " jako když dáte prst na stříkající zahradní hadici, když chcete kropit". Nedomykavé chlopně propouštějí krev zpět a ta proudí opačným směrem, " jako když se lítací dveře otevírají oběma směry". Obě varianty po určité době, a důvodů může být mnoho, začnou narušovat funkci srdce jako celku a vedou ke vzniku různých zdravotních potíží (krátkodobá ztráta vědomí, bolesti na hrudi, dušnost, otoky dolních končetin, teploty).

Chlopeň je možné opravit (provést plastiku) nebo nahradit.

Mechanická chlopeň

Nahradit se dá mechanickou protézou - ta je vyrobená z grafitu, lehkých kovových slitin a syntetické tkaniny, která slouží k uchycení chlopně do správné pozice pomocí stehů. Jsou téměř neomezeně životné. Díky použití kovových slitin nevadí ani pozdější vyšetření magnetickou rezonancí (na rozdíl od kardiostimulátoru). Nevýhodou je nutnost doživotně užívat léky proti srážení krve, neboť tyto chlopně aktivují velmi rychle proces krevního srážení a vzniklá krevní sraženina by velmi rychle chlopeň zablokovala. Další nevýhodou je riziko infekce chlopně, proto je potřeba preventivně podávat antibiotika při ošetření zubů nebo jiných zákrocích apod.

Druhou možností je bioprotéza. Ta je vyrobena z hovězí a vepřové tkáně. Jistou nevýhodou je omezená životnost, která je ale tím delší, čím je člověk starší , a proto u pacientů starších 65 let vydrží i 20 let a více). Výhodou je, že není nutné užívat Warfarin déle než 3měsíce po operaci. Nutnost předcházet infekci je stejná jako u umělých chlopní.

3. Vrozená srdeční vada, ...

...jejíž důsledky se staly významné až v dospělosti. Patří sem defekt v mezisíňové přepážce, úrazy nebo myxom- to je nezhoubný srdeční nádor.

4. Transplantace srdce

Voperování srdce od cizího dárce. K takovému zákroku je indikován pacient, který nemá možnost jiné opravy či léčby svého vlastního srdce a je zařazen na čekací listinu (waiting list).

5. Operace velkých cév

Operuje se aortální výduť nebo-li aneurysma, což je rozšíření tepny nad určitou mez a bez operace se stále zoršiřuje a hrozí prasknutím. Nebo se může jednat o disekci aorty, což je roztržení nebo natržení stěny cévy. Jedná se o akutní stav, a pacienti , jichž se to týká si přečtou tyto stránky zcela jistě až po operaci. To, že akutní formu onemocnění nepřežijí vůbec, je bohužel také velmi pravděpodobné.

Stojí to za to?

Každá operace je zatížena operačním rizikem. U většiny nemocných je riziko malé a každý pacient by měl vědět dvě věci. Zeptat se lékaře, jaké konkrétní riziko (jedná se o statistický údaj) má jeho operace a co by se stalo, kdyby na operaci nešel.

Co je třeba vzít ještě v úvahu?

  1. Někdy máte operaci srdce podstoupit i v případě, že nemáte výrazné potíže. To je těžko pochopitelná skutečnost. Je to však období, kdy je operace zatížena nejmenším rizikem. V době, kdy se potíže objeví, je většinou ta nejlepší doba v načasování operace už pryč a srdeční sval je nezvratně postižen. Tehdy i po úspěšné operaci, která prodlouží pacientovi život o mnoho let, nevymizí potíže zcela.
  2. Pokud se objeví výrazné potíže, bez operace chlopně pacient přežije obvykle už jenom 1-3 roky.
  3. Po operaci chlopně, byť načasované včas, není člověk zcela uzdraven. Musí dál užívat léky a docházet na kontroly.

Jak se na operaci připravíte?

Před aortokoronárním bypassem je příprava poměrně jednoduchá. Je potřeba zjistit, zda nemáte nějakou vážnou jinou chorobu, která by operaci srdce bránila.

Pravidelně se provádí
Sono karotid
- ultrazvukové vyšetření tepen na krku, které zásobují mozek, aby se vyloučila předoperačně vážná stenosa- vyšetření se provádí ambulantně
Spirometrie
- funkční vyšetření plicních funkcí- ambulantní vyšetření, při němž se stanoví, jak zvládnete narkosu a pooperační průběh.

Před operací chlopně je kromě uvedených vyšetření doplňována řada dalších odběrů krve a výtěrů na lokalizaci případní infekce v těle, jejíž ložisko by velmi zásadně a nepříznivě mohlo ovlivnit zdárný průběh operace a pooperační stav. Musí se vyloučit infekce v dutině ústní (zubní váčky), nose, vedlejších nosních dutinách, v krku, na průduškách, v moči, gynekologický zánět. Dále se stanovuje řada dalších krevních testů, někdy se musí i opakovat. Taková příprava může trvat i několik týdnů.

Jak rychle budete odoperováni?

To záleží na skutečnosti, do jak rizikové skupiny vás vaše onemocnění zařadilo. Pokud jste pacient v akutní skupině, často jste odoperován ihned, případně přímo překladem z lůžka na lůžko. Pokud nejste zcela akutní, čekáte obvykle dny až týdny, Pokud jste se stabilizovaném stavu, předbíhají vás na čekací listině akutní pacienti a vaše operace přijde na řadsu třeba i za několik měsíců. Potom je třeba některé odběry krve aktualizovat.

Věřím, že jednoduchý základ informací vám pomůže se v této nejednoduché problematice orientovat.