Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Fibrilace síní

Pokud má pacient fibrilaci síní, trpí poměrně častou formou takzvané arytmie, to je nepravidelné srdeční činnosti. Arytmie bývají rozličné. Některé jsou nezávažné, jiné člověka ohrožují bezprostředně na životě. Fibrilace síní je záludná arytmie, kterou může pacient vnímat jako velmi nepříjemnou, jindy ji nemusí na sobě pozorovat vůbec. Může být však pro pacienta nebezpečná kromě jiného hlavně tím, že nepravidelnou činností srdečních síní ( arytmií- míháním čili chvěním síní) dojde v dutině síní ke vzniku krevní sraženiny, která se může uvolnit a vletět ( embolizovat) do některé tepny v krevním řečišti- nejčastěji v mozku nebo v tepnách končetin a břicha. V místě , kde kam tato krevní sraženina docestuje ( kde embolizuje), dojde v důsledku ucpání tepny k přerušení zásobování tkáně okysličenou krví a tato, po kyslíku hladová, tkáň, začne odumírat( nekrotizovat). Dojde např. k mrtvici.Jak se fibrilace síní pozná?

Diagnosa je stanovena natočením ekg záznamu pořípadě holterovského záznamu při monitorování srdeční frekvence. Pacient při fibrilaci síní může( ale nemusí) vnímat bušení srdce a nepravidelnou srdeční akci.

Co se dá s fibrilací síní dělat?

Pokud je možné s jistotou stanovit, že arytmie vznikla před méně než 48 hodinami, lze ji bez antikoagulace (léků na ředění krve) buď zrušit antiarytmiky, tj. léky proti arytmii, které se buď polykají nebo podávají injekcí do žíly, anebo elektrickou kardioversí. Elektrická kardioverse se provádí v krátkodobé ( několikaminutové) celkové narkose, při které se slabým elektrickým výbojem uvede fibrilace síní přeruší a nastolí se opět pravidelný srdeční rytmus.
Někdy je potřeba i po obnovení správného rytmu pokračovat v užívání léků.

Pokud trvá arytmie delší dobu než 48 hodin, je nutné většinou nasadit léky proti srážlivosti krevní( Warfarin, heparin, Fraxiparin) a před plánovanou elektrickou kardioversí provést ultrazvukové vyšetření srdce jícnovou sondou, při kterém se vyloučí přítomnost krevní sraženiny v srdci. Po úspěšné elektrické kardioversi je třeba brát Warfarin ještě asi měsíc.

Co se dá dělat, pokud se nepodaří léky nebo elktrickou kardioversí fibrilace síní odstranit?

  1. U pacientů, kteří netolerují farmakologickou léčbu se se provádí katetrizační léčba radiofrekvenčním proudem. Výkon se provádí v místním znecitlivění a dle složitosti trvá několik hodin.
     
  2. U pacientů, kteří jsou plánováni k operaci srdce (například při náhradě chlopně) chirurgickým zákrokem přímo ve svalovině síní přerušit šíření vzruchů v síních a fibrilaci síní odstranit.
     
  3. Někdy se fibrilace síní ponechává. Podávají se léky, které udržují optimální srdeční frekvenci a léky proti srážení krve (heparin, warfarin), aby nevznikl výše zmiňovaný trombus. Tato léčba je doživotní.