Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Jícnové echokardiografické vyšetření

Provádí se ambulantně a s vyšetřením se podepisuje informovaný souhlas.
Jedná se o specializované ultrazvukové vyšetření, při kterém se tenkou sondou, která se zavede do jícnu a dále do žaludku (pacient ji spolkne), vyšetří velmi podrobně vaše srdce a zejména chlopně. Při vyšetření se využívá těsného "sousedství" jícnu a srdce. Je to nezastupitelné vyšetření, které umožní s jistotou vyloučit postižení chlopní zánětem nebo přítomnost krevních sraženin v srdečních dutinách a podrobně umožní posoudit stav vašich chlopní.

Příprava na vyšetření

Sonda se do krku zavádí v sedě nebo v leže na levém boku. Budete vyzváni, abyste mysleli na pravidelné dýchání, uvolnili se a snažili se sondu spolknout. Vyšetření nebolí. Sonda pouze tlačí v krku, jak se opírá o stěny jícnu. Po zavedení sondy se položíte na levý bok a budete poslouchat, co vám lékaři a sestra budou říkat. Můžete vnímat mírný pocit na zvracení a občasné dávení. Při těchto potížích vám budou přidány léky na ztlumení těchto příznaků.
Délka vyšetření: cca minuty až 30 minut
Vlastní vyšetření se provádí nezbytně dlouhou dobu, za stálé monitorace EKG a popřípadě krevního tlaku.

Doba po vyšetření:
Vzhledem k lokálnímu umrtvení hltanu nesmíte ještě 60 minut po vyšetření jíst ani pít. Vystavovail byste se riziku vdechnutí sousta. Pokud Vám byla podána injekce na uklidnění, nesmíte 24 hodin po vyšetření řídit motorová vozidla nebo vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Možné komplikace vyšetření:
Jícnová echokardiografie je vyšetření velice bezpečné. Závažné komplikace jsou vzácné (1-2 promile), vyskytnout se mohou hlavně podráždění event. poranění hltanu a jícnu.