Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Jste po infarktu myokardu?


Podstata...

Infarkt (odumření) myokardu (srdečního svalu) vzniká na podkladě omezení průtoku tepen, které zásobují srdeční sval. Nejčastější příčinou je ateroskleróza. Když se uzavřou nebo uzavírají tepny, které do srdečního svalu přivádějí krev a tím i kyslík, dochází k odumírání buněk srdečního svalu a ten se potom nepohybuje tak, jak by bylo potřeba (nestahuje se), v místě postižení vzniká jizva a proto nezbývá dostatek zdravé svaloviny srdeční k pumpování krve: celoživotní pumpa je poškozena.

Prodělal(a) jste srdeční infarkt. Pokud vše probíhalo rychle a bez komplikací, pravděpodobně jste nepocítili nijaké velké utrpení. Cítili jste přechodně bolest na hrudi, pořípadě v pažích a krku, zřejmě se Vám hůře dýchalo. Čím dříve jste vyhledali lékaře a byli ošetřeni, tím je pravděpodobnější, že důsledky aktuální srdeční příhody (srdečního infarktu) budou malé nebo jak se vám zdá nyní, žádné. Máte za sebou srdeční katetrizaci, ze které nejhůře vnímáte pravděpodobně místo vpichu v třísle. A za několik dní jste zpět doma. Může se zdát, že infarkt myokardu je dnes lépe snášené onemocnění než třeba angina či chřipka. Máte pravděpodobně obavy, co si můžete dovolit do budoucna a co vás čeká.

Nenechte se, prosím, mýlit, že infarkt myokardu je banální záležitost. Nenechte se ani příliš stresovat reakcemi okolí. Stav berte jako skutečnost, že jste se stali pacienty s ischemickou chorobou srdeční (kardiaky) a berte prodělanou nemoc jako vykřičník a alarm do budoucnosti. Vy sami jste nejdůležitějším článkem v péči o vaše vlastní srdce. Na vás záleží, zda uděláte maximum, aby se důsledky prodělaného infarktu projevily minimálně a abychom riziko další srdeční příhody v budoucnosti maximálně oddálili.

Co dělat?

Předcházet dalšímu infarktu lze střídmostí v jídle, ve výběru jídelníčku, pravidelným pohybem a nekouřením cigaret. Ačkoli všechny tyto rady neznějí příliš konkrétně, dá se s nimi velmi konkrétních výsledků docílit. I když nemáte žádné potíže, dodržujete zásady správné výživy a režimu.

Po infarktu myokardu jste indikován k lázeňské léčbě. K dispozici jsou lokality na několika místech republiky. Pobyt je hrazen zdravotní pojišťovnou,trvá několik týdnů a je zatížen regulačním poplatkem jako v nemocnici. Doporučení vám dá kardiolog v nemocnici, event. ambulantní kardiolog. Formulář vyplní váš praktický lékař.Na pojišťovně si domluvíte podrobnosti ohledně místa a nástupu.

Cílem pobytu v lázních je získat správné návyky ohledně stravování a naučit se správné fyzické aktivitě (tělocviku).

Co Vás čeká po prodělaném infarktu myokardu?

Po prodělaném infarktu je vždy nutné doživotně užívat léky, dodržovat správný stravovací a pohybový režim a pravidelně navštěvovat kardiologa. Dle závažnosti prodělaného infarktu se rozhodne o tom, kdy se budete moci vrátit zpět do zaměstnání. Doba se často velmi liší. V nejlepším případě po 4-6 týdnech.