Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Informace pro kolegy

Jícnové echokardiografické vyšetření budeme provádět od léta 2009.

Komplexní kardiologické vyšetření, preventivní kardiologické prohlídky

Pacienty, které přebereme do péče ošetřujeme v těsné spolupráci s praktickým lékařem, popřípadě internistou či jiným interním specialistou. Společně si vyměňujeme informace (o prodělaných vyšetřeních). Kardiologická ambulance poskytuje specializovanou kardiologickou péči, která je plně zaměřena na vyšetřování, léčení a sledování nemocných s chorobami srdce a cév. V péči o nemocné s chronickými formami srdečních chorob připadá klíčová role spolupráci s praktickým lékařem a internistou. Klinické kontroly u stabilizovaných pacientů, vštěpování zásad sekundární prevence nemocným a jejich příbuzným a preskripce léků budou v kompetenci praktického lékaře.
Ve společné péči praktického lékaře a kardiologa budou nemocní se stabilními chronickými formami ischemické choroby srdeční, dyslipidémiemi a nemocní trpící jinými přidruženými chorobami. S praktickým lékařem a kardiologem úzce spolupracuje internista. Ten pečuje především o nemocné s hypertenzí a s chronickou ischemickou chorobou srdeční.

nahoru

Klidové EKG

Umožňuje zhodnocení klidového elektrokardiogramu jako základní internistické a kardiologické vyšetření s popisem a prognosou.

 

nahoru

Holterovské monitorování srdeční frekvence

Ambulantní neinvazivní (nebolestivé) monitorování srdečního rytmu. V den vyšetření je pacient napojen na elektrody, které jsou nalepeny na hrudník a trup a snímají EKG signál, který je poté 24 hodin nahráván do přístroje.
Pokud se v průběhu monitorace objeví jakékoliv potíže, pacient je s aktuálním časem zaznamená. S přístrojem pacient i spí. Nesmí jej namočit ani upustit na zem. Přístroj je diskrétní a malý, lze jej schovat pod oblečení a normálně s ním pracovat. Druhý den pacient přístroj přinese, záznam je stažen do počítače a lékařem podrobně vyhodnocen.
Test trvá 24 hodin
Příprava! Není nutná

 

nahoru

Neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku

Ambulantní přesné měření krevního tlaku v pravidelných intervalech. V den vyšetření je pacientovi nasazena manžeta k měření krevního tlaku na paži. Přístroj je diskrétní, malý a tichý, lze jej schovat pod volné oblečení a normálně s ním pracovat. Nesmí se namočit ani upustit na zem. S přístrojem pacient i spí. Ve chvíli, kdy začne přístroj měřit (začne se nafukovat manžeta), je potřeba paži povolit a neohýbat, aby nedošlo ke zkreslení měření. Druhý den je záznam o měření stažen do počítače a lékařem vyhodnocen.
Test trvá 24 hodin
Příprava! Není nutná

nahoru

Echokardiografické vyšetření včetně specializovaného se zaměřením na chlopenní vady

Jedná se o ultrazvukové vyšetření srdce, buď základní k orientačnímu vyšetření funkce levé srdeční komory, chlopní nebo specializované a cílené na učitou strukturu srdce či komplexní, které zhodnotí morfologii chlopenního aparátu, jeho funkci v klidu, průtoky chlopněmi, fci osrdečníku, svaloviny srdce, zhodnotí hrudní aortu a aortální oblouk. V případě potřeby velmi podrobného zobrazení srdečních struktur může být použit echokontrast, který se podává jednorázově injekcí do žíly.
Příprava! Není nutná

 

nahoru

Ultrazvukové vyšetření cév

Text pro vás připravujeme.

nahoru

Zátěžové echokardiografické vyšetření

Vysoce specializované ultrazvukové vyšetření, které hodnotí funkci srdečních komor a chlopní během zátěže. Zátěž je vyprovokována infusí léku do žíly, která vede k urychlení srdečního rytmu a ke změnám stažlivosti srdečních komor. Tyto změny jsou vidět na ultrazvuku. Na základě tohoto vyšetření je možné rozhodnout o Vaší diagnose, určit riziko event. vážné srdeční příhody v budoucnosti, zjistit životaschopnost přesného úseku srdeční svaloviny popřípadě se vyjádřit k tíží chlopenní vady a hypertenze.
Test trvá celkem cca 60 minut, samotná zátěž asi 15 minut. Po ní se srdeční rytmus rychle vrací ke klidovým hodnotám, pro bezpečnost je pacient ještě asi 30 minut v ordinaci sledován.
Příprava! Před vyšetřením nesmí pacient 4 hodiny jíst ani pít! Většinou je třeba 1-2 dny před vyšetřením dle poločasu léku a dle možností (diagnosa) vysadit betablokátory a verapamil, které zabraňují dosáhnout potřebné srdeční frekvence, dále vysadit nitráty pokud je pacient indikován k diagnostickému testu.
V nejasných případech je lépe se telefonicky domluvit, aby mohlo být provedeno validní a přínosné vyšetření. Pokud se nepodaří dosáhnout maximální srdeční frekvence, je vyšetření většinou nediagnostické

nahoru

Zátěžová elektrokardiografie - ergometrie

Zátěžové vyšetření na bicyklu, při kterém se po celou dobu snímá a hodnotí EKG, měří krevní tlak a zjišťuje se celková výkonnost kardiovaskulárního systému, popřípadě známky nedokrevnosti (ischemie) srdečního svalu. |Na základě pozitivního vyšetření se pacient často indikuje k invazivnímu vyšetření srdečních tepen (koronarografii) nebo je určena jeho fyzická výkonnost.
Příprava! Den či 2 dny před vyšetřením je většinou potřeba vysadit některé léky, které ovlivňují srdeční frekvenci (zeptejte se lékaře, který Vás k vyšetření posílá)
Před vyšetřením je potřeba pouze lehce jíst, nejlépe dříve než 2 hodiny před vyšetřením, Omezit příjem tekutin není nutné, pouze 1-2 hodiny před vyšetřením
Test trvá řádově minuty
Vezměte si s sebou sportovní obuv (budete šlapat na kole) a ručník na otření (pokud se zpotíte).

 

nahoru

Test na nakloněné rovině - HUT test (Head up tilt test)

Pomáhá odhalit příčinu závratí a poruch vědomí.
Jedná se o test na nakloněné rovině. Pacient je položen na vertikalizační stůl a sklopen do 60st. (hlava nahoře, končetiny dole !- tedy téměř stojí). Nikdy nevisí hlavou dolů, nikdy se s ním nerotuje. Po celou dobu je měřen krevní tlak a snímán srdeční rytmus. Cílem je odhalit, zda při specifické poloze není ovlivněno vědomí poruchou srdečního rytmu (arytmií) nebo rychlým poklesem krevního tlaku.
Test trvá 45 minut.
Příprava! 4 hodiny nejíst a 3-4 hodiny nepít

nahoru

Dopplerovské vyšetření periferních cév

Ultrazvukové vyšetření karotických tepen (krkavic) a femorálních (stehenních) tepen při podeření na stenosu (zúžení) nebo pro odhalení komlikace po vpichu při katerizaci srdce vyšetření žil zejména dolních končetin při podezření na flebotrombosu.

nahoru