Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Redukce hmotnosti

Obezita je odrazový můstek k mnoha dalším a vážným chorobám. Léčit pacienta, který je obézní, nechce, nedokáže nebo nemůže svou hmotnost snížit, je velmi obtížné, ne-li nemožné.

Vypočtěte si BMI www.zdravi-hubnuti.cz www.obezita.cz

Proč ta obezita tolik vadí?

  1. Zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí (infarkt myokardu, mrtvice, onemocnění tepen dolních končetin).
  2. Je spojena s cukrovkou (diabetes mellitus) nebo alespoň sníženou glukózovou tolerancí (hrozící cukrovka).
  3. Zatěžuje nosné klouby, které se dřive opotřebují (kolenní klouby, kyčle), vyvíjí se předčasně artróza.
  4. Vede k žilní nedostatečnosti dolních končetin, varixům (křečové žíly). Na tyto problémy často navazuje tromboza žil dolních končetin.
  5. Omezuje pohyb a pohyblivost.
  6. Je spojena s tvorbou žlučových kamenů.
  7. Někteří obézní pacienti mívají během spánku dechové pauzy , což způsobuje další plicní a srdeční komplikace.
  8. Je spojena s vysokou hladinou tuků a cholesterolu v krvi, což je výrazný rizikový faktor kardiovaskulárního onemocnění.
  9. Vede k arteriální hypertenzi.
Využito materiálů z web. stránek interna praha.cz

 

Jak zhubnout?

U většiny pacientů je rada celkem jednoduchá a účinná (netýká se například pacientů s endokrinními onemocněními, jejichž obezita je na vrub základního onemocnění). Jíst nízkokalorické potraviny v malém (velmi malém množství) vícekrát denně a toto doplňovat jakoukoli fyzickou aktivitou a to pravidelně, každý den. Nesnažit se hubnout rychle, ale velmi pomalu.

Zaměstnávat se jinými věcmi než je jídlo nebo příprava jídla.

V případě, že obézní pacient nemá dostatek vůle, aby zhubnul, potom jsou k dispozici různé obezitologické ordinace, kurzy, stacionáře, které mohou nemocnému poradit. Zhubnout ale musí sám.

Český institut pro metabolický syndrom vypracoval "Desatero správného hubnutí"

 

Vypočtěte si BMI

Hodnota BMI je výsledkem poměru Vaší hmotnosti a výšky. Pomáhá číselně rozřadit pacienty na obézní, s nadváhou, normální hmotností a podváhou. Výpočet se nedá použít u těhotných, sportovců s vyvinutou svalovou hmotou. Je to "jenom číslo" k zapsání.
Vaše výška:   cm
Vaše hmotnost:   kg
BMI:    
 
Do jaké kategorie patříte Vy?

BMI Kategorie Zdravotní rizika
méne než 18,5
18,5 - 24,9
25 - 29,9
30 - 34,9
35 - 39,9
40 a více
podváha
normální váha
nadváha
obezita
velká obezita
klinická obezita
vysoká
minimální
středně vysoká
1. stupně vysoká
2. stupně vysoká
velmi vysoká

Poměr boky / pas (hip waist ratio).
Hodnota udává rozložení ukládání tukové tkáně v těle. JE informací pro lékaře, jaký rizikový profil pro onemocnění sredce a cév pacient má.
Hraniční hodnota poměru pas / boky jsou u mužů 1,0, u žen 0,85. Vyšší hodnoty jsou považované za rizikové
Obvod pasu
Hodnota nad 88 cm u žen a nad 102 cm u mužů svědčí pro velmi zvýšené riziko komplikací ve vztahu k obezitě