Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

S kým spolupracujeme

Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Oddělení všeobecné interny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, www.mnul.cz, tel 477 111 111

Kardiologie a kardiochirurgie Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

Šrobárova 50, Praha 10 100 34, www.fnkv.cz, tel 29647 1111 nebo 26716 1111

Kardiochirurgie Nemocnice Na Homolce v Praze

Ambulance pro vrozené vývojové vady v dospělosti při kardiochirurgii Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, www.homolka.cz, tel 2 5727 1111

IKEM Praha- Klinika kardiologie a Klinika kardiovaskulární chirurgie

Vídeňská 1958/ 9 140 21, P4 Krč, www.ikem.cz, tel 26136 1111

Centrum pro léčbu plicní hypertenze- 2. interní klinika a VFN 1. LF Praha

U Nemocnice 2, 128 08 P2, www.pph.cz, tel.: 800 333 340