Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Užíváte léky proti srážlivosti krve?


Antikoagulační léčba

Trombóza je definována jako intravitální srážení krve uvnitř cévního systému nebo srdečních dutin.

Na vzniku trombózy se podílí pět "přirozených" skupin příčin - změny cévní stěny, krevních destiček, systému plazmatických bílkovin a jejich inhibitorů, fibrinolytického systému a jeho inhibitorů a změna krevního toku a jedna "umělá" skupina příčiny - přítomnost cizího povrchu. Patogeneze trombózy, tedy její chorobný vznik a původ má pestrý obraz :

Antikoagulační léčba je umělé navození poruchy krevního srážení s cílem zabránit vzniku trombózy nebo zastavit progresi trombu již vzniklého. Existují dva základní přístupy, u většiny pacientů jsou používány oba v různých fázích onemocnění, neboť se navzájem doplňují. Jde o parenterální podání heparinu nebo jeho analog a o kumarinované preparáty v tabletové formě.

Heparin je určen především k akutnímu podání, kdy se uplatní rychlý nástup jeho plného účinku.

Kumarinová antikoagulancia podáváme především při nutnosti protrahované, týdny až roky trvající léčbě. Jejich výhodou je perorální cesta podání. U většiny pacientů oba typy preperátů kombinujeme, přičemž zpočátku podáváme heparin a současně zahájíme podávání warfarinu a po dosažení cílové hodnoty INR heparin vysazujeme.

Indikace antikoagulační léčby byly v posledních letech v mnoha směrech upřesněny na základě výsledků řady studií. Je užitečné dělit indikace na krátkodobé a dlouhodobé . Krátkodobá léčba trvá týdny až měsíce, dlohodobě je nutno léčit roky a často celý život.

Warfarin podáváme v jedné denní dávce (nejlépe polední), aby ji bylo možno upravit podle ranního výsledku INR ještě týž den. Rozdíly v dávkování mezi jednotlivými dny by neměly přesahovat 1/2 tablety. Je-li pacient laboratorně a klinicky zcela stabilizován, kontrolujeme INR 1x za 4 týdny