Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Užíváte statiny?

Statiny jsou inhibitory HMG-CoA reduktázy, které výrazně snižují až blokují syntézu cholesterolu na počátku metabolického řetězce. Snižují hladinu cholesterolu, neboť se blokuje vznik cholesterolu "de novo" a navíc se v játrech zvyšuje tvorbu receptorů pro některé molekuly obsahující cholesterol a tyto molekuly se zde vychytávají (a dále zpracovávají), čímž mizí z krve. Statiny tedy snižují materiál k tvorbě ateromů (což jsou "nánosy") na vnitřní straně cévy a tím redukují aterosklerózu. Mají i protizánětlivé účinky, což také napomáhá tzv. stabilizaci ateromů (které jsou rizikové v tom, že pokud prasknou, okamžitě se na něm začnou kupit a nasedat krevní destičky a cévu uzavřou, stabilizací se rozumí právě neumožnění tohoto procesu. Jejich účinnost byla prokázána celosvětově na desítkách klinických studií.

Proč se statiny užívají?

Statiny užívají pacienti ke snížení hladiny cholesterolu, u smíšené poruchy lipidů s převahou vysoké hladiny cholesterolu a u manifestních forem aterosklerózy. Ateroskleróza není ohraničené poškození, zasahuje tepny ve všech orgánech a může se tedy projevit jako infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, poškození tepen dolních končetin, či jiných tepen. U pacientů po infarktu nebo po operaci srdce pro srdeční bypass je indikováno užívání statinů preventivně i v případech, kdy je celková hladina cholesterolu v normě a to proto, že je prokázán přínos takového postupu.

Kdy a jak statiny užívat?

Pacient by měl užívat přesně ten lék, který mu lékař předepíše. Metabolizmus jednotlivých statinů je odlišný a všechny léky této skupiny nejsou zaměnitelné. Předepisující lékař by měl znát i všechny ostaní léky, které pacient užívává, neboť statiny s některými léky "interferují"- " bojují". Statiny se užívají jednou denně, většinou večer (ale závisí to na určitém na léku).
Rovněž není dobré v užívání léku přestat, pokud se hladina tuků v krvi normalizuje. Užívání statinů je indikováno na dlouhou dobu, mnoha let.

Co sleduje pacient?

Pacient sleduje, zda-li ho při užívání statinů nebolí svaly.

Co kontroluje lékař?

Pravidelně 2x-4xročně odebírá krev pro monitoraci:

Kdy se statiny užívat nemají?

 

Jak se statiny jmenují?

Účinná látka Firemní název léku
fluvastatin Lescol
pravastatin Pravastatin
lovastatin Lovastatin, Mevacor, Holetar, Apolovastatin
simvastatin Zocor, Simvor, Simgal, Vasilip, Inegy (v kombinaci s ezetimibem)
atorvastatin Sortis, Tulip, Atoris, Torvacard, Caduet (v kombinace s amlodipinem)