Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

Užíváte warfarin?

Warfarin je lék, který se užívá v mnoha indikacích. Při jeho užívání je krev pacienta omezeně srážlivá ( lidově řečeno naředěná). Warfarin zabraňuje shlukování krevních destiček a tím vzniku krevní sraženiny čili trombu. Užívá se tedy při léčbě žilní trombosy dolních končetin nebo při plicní embolii, u pacientů po náhradě srdeční chlopně, při fibrilaci síní nebo pokud je trombus zjištěn přímo v srdci. Warfarin působí tak, že zablokuje v játrech tvorbu specifických faktorů krevní srážlivosti, které jsou závislé na vitamínu K. V těle vzniká situace, jako by bylo vitaminu K nedostatek.

Efekt působení Warfarinu je třeba velmi pečlivě sledovat. Je důležité, aby se nastavila správná míra antikoagulace( "naředění"). To se testuje odběry žilní krve v pravidelných intervalech a stanovením INR nebo-li Quicka. Většinou se odběry provádějí v laboratoři, existuje však i forma domácího stanovení INR ( přístroj jako glukometr). Jeho použití však není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Výsledky INR ( Quicka) pak zhodnotí lékař a doporučí dávkování léku v dalším období.

Při léčbě se užívají tabletky (k dispozici jsou 3 mg a 5mg) tak, aby se dosáhlo tzv. cílové INR (International Normal Ratio). To je číslo nejčastěji mezi 1,8-3,5, Jaké číslo je CÍLOVÉ, závisí na indikaci, pro kterou se Warfarin podává. Hodnoty vyšší než 4 jsou obvykle spojené s výrazně vyšším rizikem krvácení , hodnoty pod 1,8 znamenají málo účinnou léčbu.

Tabletky začínají účinkovat až po několika hodinách a plný efekt nastoupí až za 3-5 dní. PO jejich vysazení také efekt delší dobu v krvi přetrvává.

Je třeba držet při léčbě Warfarinem dietu?

Warfarin je ovlivňován příjmem potravin a celou řadou jiných léků. Váš lékař by měl vědět o všech lécích, které užíváte.. Některé léky mohou způsobit předávkování warfarinem, některé naopak poddávkování. Některé léky, které ovlivňují warfarin užívat přece jenom musíte, proto je velmi důležité v době přidání dalšího léku stanovovat častěji INR.

Co jíst?

Zřejmě jste dostali v ambulancích lékařů seznam potravin, kterým se máte při užívání Warfarinu vyhnout. Většina pacientů, kteří mají rádi zeleninu je nešťsstná a vrací se zpátky k nezdravé stravě. Těchto potravin se zcela vyvarovat nemusíte.

Důležité však je hlavně neměnit svůj jídelníček a konzumovat stále stejné složení stravy!

Nejvíce vitaminu K, jenž snižuje účinnost Warfarinu je v ztelených paprikách, špenátu, zelí, zelených čajích či v zeleném salátu.

Je třeba vyhnout se většímu příjmu alkoholu.

Je třeba dát pozor, pokud jsou vám naordinována antibiotika. Potom je potřeba INR měřit častěji.

Pro pacienty, kteří warfarin užívají byla vydána příručka o dietě a potravinách, které jíst a kterým se vyhnout.
Dieta při antikoagulační léčbě - Kohout, Kessler, Růžičková

Nebo na www.fzv.cz.

Co je velmi důležité!

Pokud vás něco bolí a chcete si vzít lék proti bolesti, je třeba vyvarovat se Ibalginu, Ibuprofenu, Brufenu a jiných nesteroidních antirevmatik.

Za bezpečný se považuje paracetamol, nebo-li Paralen, Panadol.

Pokud užíváte Warfarin, nesmíte dostat injekci do svalu (hrozí krvácení do svalu).innosti, při které byste se mohli zranit, uhodit opět kvůli riziku velkých modřin.

Pokud byste začali krvácet např. do dásní při čištění zubů, do moči nebo z nosu, může to být známka předávkování warfarinem, proto je nutné zkontrolovat INR a poradit se s lékařem.

Těhotné ženy nesmějí užívat Warfarin v prvním trimestru,protože hrozí poškození plodu. Později v nutných případech užívat Warfarin lze, při kojení nevadí.