Před první návštěvou kardiologie
Aktuality
Vyřizování stí?ností
07. 10. 2012

Postupujeme dle směrnice, která je ke sta?ení zde: Sbirka zakonu c. 372/2011

více zde...

STRESS ECHO

...neboli dobutaminové zátěžové echokardiografické vyšetření je druhým způsobem, jak vyšetřujeme srdce při zátěži ve speciálních indikacích.

Pacient při vyšetření leží na lehátku vedle ultrazvukového přístroje. Je mu podávána do žíly na paži infuse léku, který uměle urychluje srdeční frekvenci a napodobuje velmi přesně stav jako by pacient běžel, jel na kole či fyzicky pracoval. Jako "urychlující" lék se používá dobutamin. Postupně se přesně odměřeným způsobem zvyšuje jeho dávka, což vede k urychlení srdečního rytmu a ke změnám stažlivosti srdečních komor. Tyto změny jsou vidět na ultrazvuku.
Při vyšetření je rovněž snímána srdeční frekvence, měřen krevní tlak a navíc lékař dokáže zhodnotit na ultrazvuku, jak pacientovo srdce při zátěži pracuje jako pumpa a jak pracují srdeční chlopně.

Co odhalí stress echo?

Ukáže kardiologovi přesně činnost jednotlivých srdečních oddílů a zejména jednotlivých úseků stěny levé komory srdeční( její svaloviny- myokardu) ve vztahu k cévnímu zásobení. To je důležité před rozhodnutím o koronarografii nebo před operací srdce ( bypassem)
Na základě tohoto vyšetření je možné rozhodnout o Vaší diagnose, určit riziko event. vážné srdeční příhody v budoucnosti, zjistit životaschopnost přesného úseku srdeční svaloviny
Ukáže, jak se změní funkce chlopní oproti jejich práci v klidu a pomůže rozhodnout o tíži chlopenní vady. To je důležité například před plánovanou operací chlopní.
Rozhodne o tíži arteriální hypertenze (krevního tlaku).

Test trvá celkem cca 75 minut, samotná zátěž asi 15 minut. Po ní se srdeční rytmus rychle vrací ke klidovým hodnotám, pro bezpečnost je pacient ještě asi 30 minut v ordinaci sledován.
Příprava! Před vyšetřením nesmí pacient 4 hodiny jíst ani pít!
Většinou je třeba vyvarovat se braní některých léků (betablokátory- Vasocardin, Atram, Coryol, Egilok , Lokren, Atenolol, Concor, … nitráty- Monomack, Cardiket…, preductal…), a to až 2 dny před vyšetřením. O jejich užití je třeba se předem poradit s lékařem, který Vás na vyšetření posílá. Někdy se uvedené léky vysazovat nemusejí!Zdravotní služba, která vyžaduje podepsání informovaného souhlasu, ke stažení ZDE.